Samen voor hernieuwbaar

Doe mee met een hernieuwbaar-energieproject

De energietransitie is een verhaal dat we samen moeten waarmaken. Je kunt je op  verschillende manieren inzetten voor hernieuwbare energie. Naast groene stroom kopen of zelf energie produceren, kun je samen met andere mensen mede-eigenaar, aandeelhouder of obligatiehouder van een hernieuwbare energie-installatie worden. Installaties worden soms ook via crowdfunding gefinancierd. Door je te verenigen met anderen, kun je op grotere schaal hernieuwbare energie opwekken of besparen.

Een grote windturbine kan stroom leveren voor 1000 à 1500 gezinnen en de mogelijkheid bestaat om al die mensen financieel te betrekken bij het project. Daarnaast kun je samen met de mensen in je buurt zonnepanelen installeren op het dak van de gemeentelijke sporthal, het cultureel centrum of andere publieke gebouwen. Er zijn ook coöperaties die acties rond energiebesparing in publieke gebouwen of bij burgers ontwikkelen. Anderen zetten dan weer projecten op voor kwetsbare groepen.

Meerdere projectontwikkelaars in windenergie laten je participeren in hun projecten, door je een beleggingsproduct in hernieuwbare energie aan te bieden. Het gaat dan over een financiële belegging in het hernieuwbare-energieproject van deze onderneming, tegen maximaal 6% rendement. Soms zijn daar bijkomende voordelen aan verbonden, bijvoorbeeld onder de vorm van de levering van groene stroom.

Richt zelf een coöperatie op

Een coöperatie is een geschikte organisatievorm voor mensen die zich willen verenigen rond hernieuwbare energieprojecten. Een coöperatie laat toe geld te verzamelen van een grote groep mensen die willen investeren in lokale hernieuwbare energie en daarover een vorm van democratische controle behouden. Coöperaties komen in vele vormen en gedaanten. Informeer dus goed naar de aanpak van de coöperatie waarin je geïnteresseerd bent, inclusief je financiële rechten en plichten als lid.

Meer informatie, advies en ondersteuning vind je via Coöperatief Vlaanderen, de Nationale Raad voor de Coöperatie of specifiek voor hernieuwbare energie via REScoop Vlaanderen.

De goedkoopste en groenste energie is de energie die je niet verbruikt. Ga daarom eerst na of je je woning  energiezuiniger kan maken.

Een initiatief van